Avaleht

Mittetulundusühing  Epityle Lõuna-Eesti on ühistegevuse põhimõtetest lähtuv omaalgatuslik vabatahtlik mittetulundusühing, mis ühendab psüühiliselt haige inimesega otseselt seotud füüsilisi isikuid, kes tunnustavad ühenduse põhikirja ja soovivad teha koostööd psüühiliselt haigete inimeste elukvaliteedi tõstmisel.
null

AJALOOST

LOE LÄHEMALT

null

PÕHIKIRI

LOE LÄHEMALT

null

PROJEKTID

LOE LÄHEMALT

MEIE EESMÄRK

Ühenduse eesmärgiks on psüühiliselt haigete inimeste iseseisvuse arendamine ning haigete ja nende lähedaste elukvaliteedi tõstmine järgmiste tegevuste kaudu:

– informatsiooni hankimine ja jagamine psüühiliste haiguste ja neid puudutavate teemade kohta (ravimeetodid, rehabilitatsioon, seadused, jms.);

– koolituste organiseerimine nii Ühenduse liikmetele kui ka haigetega kokku puutuvatele ühiskonna institutsioonidele;

– ümaralaudade, infopäevade ja konverentside läbi viimine;

– eneseabigruppide, perelaagrite ja suhtlus-treeninglaagrite läbi viimine;

– Ühenduse eesmärkide teostamiseks vajalike projektide haldamine;

PÕHITEGEVUSED

• Korraldame koolitusi
• Kirjanduse tõlkimine
• Info jagamine
• Infopäevade organiseerimine
• Loengud
• Nõustamine
• Haarame kaasa pereliikmeid oma elujärge parandama
• Viime läbi vabaaja üritusi, pereüritused
• Teeme koostööd teiste organisatsioonidega
• Aitame lahendada organisatsiooni liikmete probleeme seoses haige pereliikmega

EPITÜ PÕHIVÄÄRTUSED

• Ausus
• Empaatiavõime
• Kollegiaalsus
• Avatus uutele ideedele
• Ühtekuuluvus
• Usk tulevikku
• Teadmiste väärtustamine
• Jätkusuutlikkus